Ads

Casino Cards Memory

Играта на Casino Cards Memory е в класификацията на Brain Games и можете да играете тази безплатна игра. Карти с памет за хазартни карти

е игра, която предизвиква паметта на ситуацията на 2 карти еквивалента. В момента, когато обърнете истински ще бъдете компенсирани с пари в брой, когато обърнете грешно, ще бъдете приспаднати, докато парите изтекат, играта завършва. Имайте предвид, че всяко ниво ще има разнообразни проблеми и отлично време на завършване, ако времето изтече, без да прелиствате всички карти, които ще загубите.

Пожелавам ви хубави времена.

Сравнете всяка неразличима карта преди да изтече времето Обучете паметта си с Казино карти Намерете подобни карти

КОМЕНТАРИ ИГРИ

Contact

If you have any problems you wish to report or you simply have a question, feel free to contact us at info[at]igrifree.com